Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Strona Główna

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki” wydawane są od 2004 roku w seriach: „Turystyka i Rekreacja”, „Informatyka” i „Ekonomia”. Mamy przyjemność oddać do rąk Czytelników pierwszy tom nowej serii pod nazwą „Edukacja-Rodzina-Społeczeństwo”. Celem tego wydawnictwa jest stworzenie płaszczyzny naukowego dyskursu, wymiany poglądów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy przedmiotem swoich zainteresowań uczynili choćby jeden z elementów triady: edukacja - rodzina - społeczeństwo. Mamy nadzieję, że nasze zaproszenie do współpracy będzie przyjmować coraz szersze grono wybitnych naukowców z kraju i zagranicy. Interdyscyplinarny charakter czasopisma postrzegamy jako szansę na prezentowanie różnych punktów widzenia i prowadzenie dialogu, będącego również efektem wspólnych badań przedstawicieli różnych nauk.

Wszystkie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, seria edukacja-rodzina-społeczeństwo dostępne są w następujących bazach naukowych:

  • Aktualności

    Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych publikacją w Zeszytach Naukowych WSG – Edukacja-Rodzina-Społeczeństwo.

    Zgodne z wytycznymi dla autorów artykuły prosimy przesyłać na adres kamila.muller@byd.pl 

Zeszyty naukowe - Wyższa szkoła Godpodarki