Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

O Nas

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki” wydawane są od 2004 roku w seriach: „Turystyka i Rekreacja”, „Informatyka” i „Ekonomia”. Mamy przyjemność oddać do rąk Czytelników pierwszy tom nowej serii pod nazwą „Edukacja– Rodzina – Społeczeństwo”. Celem tego wydawnictwa jest stworzenie płaszczyzny naukowego dyskursu, wymiany poglądów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy przedmiotem swoich zainteresowań uczynili choćby jeden z elementów triady: edukacja – rodzina – społeczeństwo. Mamy nadzieję, że nasze zaproszenie do współpracy będzie przyjmować coraz szersze grono wybitnych naukowców z kraju i zagranicy. Interdyscyplinarny charakter czasopisma postrzegamy jako szansę na prezentowanie różnych punktów widzenia i prowadzenie dialogu, będącego również efektem wspólnych badań przedstawicieli różnych nauk.

Celem zeszytów naukowych jest stworzenie płaszczyzny naukowej służącej do wymiany myśli oraz poglądów dotyczących edukacji, rodziny oraz społeczeństwa. Interdyscyplinarny charakter czasopisma postrzegamy jako szansę na prezentowanie różnych punktów widzenia i prowadzenie dialogu, będącego również efektem wspólnych badań przedstawicieli różnych nauk.

Tom 1 Zeszytów Naukowych WSG "Edukacja - Rodzina - Społeczeństwo" do pobrania [tutaj]

Tom 2 Zeszytów Naukowych WSG "Edukacja - Rodzina - Społeczeństwo" do pobrania [tutaj]

  • Aktualności

    Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych publikacją w Zeszytach Naukowych WSG – Edukacja-Rodzina-Społeczeństwo.

    Zgodne z wytycznymi dla autorów artykuły prosimy przesyłać na adres kamila.muller@byd.pl 

Zeszyty naukowe - Wyższa szkoła Godpodarki